Hvad Fairtrade gør

Udnyttelse af bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande. Rovdrift på naturen. Ulighed og uretfærdighed. Der er nok at kæmpe imod. Men du har også noget at kæmpe med. Du kan både råbe højt og slå hårdt med din indkøbskurv. Vælg Fairtrade, og vær med til at forandre verden – et indkøb ad gangen. 

Fairtrade er en international mærkningsordning, hvis primære formål er at forbedre arbejds- og levevilkårene for bønder og arbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika. Det sker skridt for skridt gennem handel. Desuden bliver der taget hensyn til miljøet og klimaet i produktionen.  

Bedre vilkår for nogle af verdens fattige bønder 
De fleste bønder, der er med i mærkningsordningen, er organiseret i kooperativer, der svarer til det, vi kender som andelsforeninger. Fordelen ved dette er, at bønderne samlet kan levere større partier råvarer og dermed stå stærkere på markedet. 
 
Når bønderne sælger deres råvarer som Fairtrade, får de en mere fair og stabil pris, fordi de er garanteret en minimumspris. Selvom verdensmarkedsprisen dykker til et lavt niveau, betales bønderne en minimumspris, der som udgangspunkt dækker deres produktionsomkostninger. Når markedsprisen stiger og ligger over minimumsprisen, følger Fairtrade-prisen med op.  

Udover prisen for råvarerne sikrer Fairtrade også, at bønderne tjener en ekstra sum penge kaldet Fairtrade-bonus. Hvad Fairtrade-bonussen skal bruges på, bestemmer bønderne sammen i fællesskab. Nogle vælger at bygge en skole eller oprette studielegater, mens andre investerer i forbedring af dyrkningsmetoder eller omlægger produktionen til økologi.  

For at blive en del af Fairtrade skal bønderne leve op til en række sociale og miljømæssige bæredygtighedskrav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode. Bønderne er også selv med til at bestemme, i hvilken retning de vil udvikle deres produktion og lokalsamfund.  

Bedre fremtid for plantagearbejderne 
Nogle Fairtrade-mærkede produkter, som for eksempel te og roser, dyrkes på store plantager. Her betyder Fairtrade, at der holdes øje med, om nationale aftaler om mindsteløn og arbejdsforhold overholdes. Det er et mål, at arbejds- og levevilkårene forbedres skridt for skridt. På samme måde som bønderne, tjener arbejderne også en Fairtrade-bonus, når der sælges Fairtrade-mærkede råvarer fra plantagen. Bonussen investeres på demokratisk vis i fælles projekter. Ofte bruges de på bedre uddannelse og sundhed. 

Det kan tage tid at etablere dette lokale minidemokrati på plantager. Fairtrade arbejder løbende på at ændre reglerne for plantagerne. Herunder at sætte større fokus på, om plantagearbejdernes løn svarer til en løn, de kan leve af – en såkaldt leveløn. 

Fairtrade opererer i mange forskellige lande og omfatter både bønder og plantagearbejdere inden for meget forskellige industrier. Derfor kan der forekomme undtagelser fra ovenstående beskrivelse, således at det ikke er alle produkter, som har en minimumspris.