Hvad Fairtrade gør

Udnyttelse af bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande. Rovdrift på naturen. Ulighed og uretfærdighed. Der er nok at kæmpe i mod.

Men du har også noget at kæmpe med. Du kan både råbe højt og slå hårdt med din indkøbskurv. Vælg Fairtrade, og vær med til at forandre verden. Et indkøb ad gangen.

Fairtrade er en international mærkningsordning. Målet er at forbedre arbejds- og levevilkårene for bønder og arbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika skridt for skridt gennem handel. Samtidig tages der tages hensyn til miljøet i produktionen.

Bedre vilkår for nogle af verdens fattige bønder

De bønder som er med i mærkningsordningen, er organiseret i kooperativer, der svarer til det, vi kender som andelsforeninger. Fordelen ved dette er, at bønderne samlet kan levere store partier råvarer og dermed stå stærkere på markedet. 

Når bønderne sælger deres råvarer som Fairtrade, får de en mere fair og stabil pris, fordi de er garanteret en minimumspris. Så selvom verdensmarkedsprisen dykker til et meget lavt niveau, betales bønderne en minimumspris, der som udgangspunkt dækker deres produktionsomkostninger. Når markedsprisen stiger og ligger over minimumsprisen, følger Fairtrade-prisen med. 

Udover prisen for råvarerne sikrer Fairtrade også bønderne en Fairtrade-bonus. Fairtrade-bonus er en ekstra sum penge, som de lokale bønder tjener. De bestemmer i fællesskab over disse midler: Nogle vælger at bygge en skole eller oprette studielegater, mens andre investerer i forbedring af dyrkningsmetoder eller omlægger produktionen til økologi. 

Bønderne skal leve op til en række krav i forhold til social og miljømæssig bæredygtighed for at være med i Fairtrade. Nogle af kravene skal de efterleve med det samme, andre skal de leve op til over en tidsperiode. De er også selv med til at bestemme, i hvilken retning de vil udvikle deres produktion og lokalsamfund. 

Bedre fremtid for plantagearbejderne

Nogle Fairtrade-mærkede produkter, som for eksempel te og roser, dyrkes på store plantager. Her betyder Fairtrade, at der holdes øje med, om nationale aftaler om mindsteløn og arbejdsforhold overholdes. Det er et mål, at arbejds- og levevilkårene forbedres skridt for skridt. 
Ud over det tjener arbejderne, på samme måde som bønderne, en Fairtrade-bonus, når der sælges Fairtrade-mærkede råvarer fra plantagen. Midlerne investeres i fællesskab på demokratisk vis, og ofte bruges de på bedre uddannelse og sundhed. 
Det kan tage tid at etablere dette lokale minidemokrati på plantager, der ofte har træk fra kolonitiden. For tiden er Fairtrade ved at ændre reglerne for plantagerne – herunder ved at sætte større fokus på, om plantagearbejdernes løn svarer til en løn, de kan leve af - en såkaldt leveløn. 

Fairtrade er en ordning, der opererer i mange forskellige lande og omfatter både bønder og plantagearbejdere inden for meget forskellige industrier. Derfor kan der forekomme undtagelser fra ovenstående beskrivelse. Således er det ikke alle produkter, som har en minimumspris, ligesom det heller ikke er alle bønder, der er organiseret i kooperativer. Læs meget mere om de konkrete standarder på fairtrade.net.