16 maj, 2017

Fair handel skal på den politiske dagsorden

Mette og Jonas m flag
Af Mette Boye, direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel, og Jonas Giersing, direktør, Fairtrade

Særligt politikere kan være med til at styrke grundlaget for mere etisk handel og større ansvarlighed. I den anledning har vi i Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og Fairtrade gjort en særlig indsats for at engagere de politiske partier i en vigtig dagsorden i denne uge – fair handel.

Det er 100 år siden, Danmark overdrog De Vestindiske Øer til USA og dermed officielt ophørte med at være en slavenation. Det er lang tid. Alligevel findes der i dag flere slaver i verden end nogensinde før, hvoraf størstedelen bor i Afrika og Asien.

Ifølge International Labour Organisation (ILO) er der i dag omkring 21 millioner mennesker, der lever under slavelignende forhold, og moderne slaver betegnes nu som den næststørste kriminelle industri i verden. Både mænd, kvinder og børn arbejder i globale forsyningskæder, hvor de bliver fastholdt i urimelige arbejdsforhold inden for blandt andet landbrug- og fødevareproduktion, it-produktion og tekstilproduktion. ILO anslår den årlige værdi af moderne slavers indsats til at være 150 milliarder dollars. Det er den triste nyhed.

Den gode nyhed er, at vi alle sammen kan gøre noget ved det. Vi kan handle. Når vi går i supermarkedet, kan vi være med til at forandre verden i en mere positiv retning ved at vælge produkter, som er produceret under hensyn til mennesker og miljø. Men uanset hvor meget magt, vi har som forbrugere, er det ikke nok til at få bugt med moderne slaveri. Hvis det skal ske, kræver det handling på flere andre niveauer fra virksomheder, organisationer og politikere. 

Særligt politikere kan være med til at styrke grundlaget for mere etisk handel og større ansvarlighed. I den anledning har vi i Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og Fairtrade gjort en særlig indsats for at engagere de politiske partier i en vigtig dagsorden i denne uge – fair handel. Vi har været forbi samtlige partier, og vores opfordring til politikerne er klar: Tag et skridt hen i mod en mere fair verden.

De danske politikere kan blandt andet tage et skridt i retning af en mere fair verden ved at kigge de offentlige indkøb efter i sømmene. Den offentlige sektor køber varer og serviceydelser for godt 300 milliarder kr. årligt. Vi ser et stort potentiale for mere fair handel i kraft af mere ansvarlige indkøbspraksisser. DIEH har i samarbejde med ILO og en række andre partnere senest gennemført den hidtil største internationale undersøgelse af, hvordan indkøbspraksisser påvirker leverandørers evne til at sikre anstændige arbejdsforhold. Konklusionen af den undersøgelse viser med al tydelighed, at etisk uansvarlige praksisser for indkøb er med til at undergrave leverandørers evne til at sikre arbejdsforhold, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder. Den offentlige sektor er en stor indkøber og har derfor også et stort ansvar i at fremme respekt for grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder gennem fair indkøbspraksisser. Og netop én af måderne, offentlige indkøbere kan fremme fair handel på, er gennem certificeringer. Tilbage i 2016 pegede en analyse fra researchcenteret Danwatch på, at kun cirka én procent af regionernes kaffeindkøb er etisk certificerede. Det tal mener vi skal stige – og gerne med politisk opbakning.

Fair handel skal på den politiske dagsorden i Danmark. Som påpeget i State of Ethical Trading, DIEHs årlige statusopgørelse om etisk handel, har lande, som Danmark ofte sammenligner sig med, allerede lagt sig i spidsen på dette område. Særligt Norge skal fremhæves, idet vores nordiske nabo fra januar i år har vedtaget ved lov, at der ved offentlige indkøb skal tages højde for risiko for brud på menneskerettigheder.

I Storbritannien, Frankrig og allersenest Holland er politiske tiltag for en mere etisk handel også kommet på dagsordenen. Og vedtaget. Vi mener, at Danmark skal med på den vogn.

Indlægget er oprindeligt bragt som debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 16. maj 2017.

Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier