Fairtrade uddannelse

Her kan du hente undervisningsmaterialer om råvarer og global handel. I kan også melde jer som Fairtrade Uddannelse og være med til at forandre verden – en skoledag ad gangen.

Undervisningsforløb 

Der findes en række undervisningsforløb, som I kan bruge til at komme tættere på vores råvarer og global handel. 


Watch Out T-shirt

Watch Out T-shirt er undervisningsmaterialer om tekstilindustrien i Cambodja som kan anvendes til mellemtrinnet og udskolingen. Materialerne sætter spot på syerskernes arbejdsvilkår og kobler det elevernes egen hverdag og forbrug. Elverne møder syerskerne og deres børn. De bliver også præsenteret for forskellige kildetyper: Fakta, interview med fagforeningsrepræsentant og med jævnaldrende danske børn. For udskolingen er der også interview med ekspert i virksomheders sociale ansvar og interview med journalist fra Danwatch.

Hent undervisningsmaterialet her

Watch Out Avocado

“Avocadoerne og det store vandtyveri” er et undervisningsmateriale om avocadoproduktion i Chile og henvender sig til udskolingen. Materialet sætter spot på det vandtyveri, som sker i produktionen af avocadoer i Pretorca-provinsen i Chile. Eleverne bliver præsenteret for baggrundsinformation og møder de bønder, der ikke længere kan dyrke deres jord.

Hent undervisningsmaterialet her 

RETfærdigRET

RETfærdigRET er undervisningsmateriale, der omhandler Faitrade. Det er målrettet grundskolens undervisning i Madkundskab. Materialet er 100 procent netbaseret. Det består af faktuelt filmmateriale, elevopgaver og af grydeklare lærervejledninger. RETfærdigRET er anvendelsesorienteret undervisning, der lærer eleverne, hvordan deres forbrugsvalg påvirker bæredygtigt landbrug globalt. Materialet er gratis. 

Hent undervisningsmaterialet her.

Moderne slaveri i din kaffekop 

Kaffe er verdens anden mest populære drikkevare efter vand og den anden mest handlede vare i verden – lige efter olie. Men hvor meget ved vi om den kaffe, vi drikker? Undervisningsforløbet ‘Moderne slaveri i din kaffekop’ handler om, hvordan den kaffe, vi drikker hver morgen, bliver fremstillet i Brasilien og Guatemala. Du og din klasse vil gennem dette undervisningsforløb og gruppearbejde diskutere, hvad vores globale forbrug betyder for en bæredygtig udvikling.

Hent undervisningsmaterialet her.

Tomaternes lange vej til din pizza 

Dåsetomater er en af de mest solgte varer i de danske supermarkeder. 'Tomaternes lange vej til din pizza' er et undervisningsforløb, der handler om de mennesker, der plukker tomaterne til vores dåsetomater. Gennem madlavning, diskussioner og gruppearbejde vil du og din klasse få indsigt i fødevareproduktion, bæredygtighed og globalt forbrug.

Hent undervisningsmaterialet her.

Den Globale Handelsplads 

En måde at indføre global handel som en del af undervisningen på kan ske med undervisningsmateriale fra Den Globale Handelsplads. Materialet på Den Globale Handelsplads er gratis, og omhandler handelsrelaterede udviklingsspørgsmål og udviklingsrelaterede handelsspørgsmål, hvortil den primære målgruppe er gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser. Materialerne har forskellige formater, herunder tekster, tabeller, film, spil, streamet video og links. Mange af materialerne indgår i et eller flere undervisningsforløb, der er indrettet efter kravene i samfundsfagsunderundervisningen på bestemte klassetrin/studieretninger. Forløbene er struktureret, så det fremgår hvilket konkret mål, undervisningsforløbet skal nå samt hvilke mål i Undervisningsministeriets læreplan, som forløbet kan bruges til at opfylde. 

På Den Globale Handelsplads er der udformet undervisningsforløb for følgende klassetrin og fag: 

 • Folkeskolens 8.-10. klasse.
 • Det almene gymnasium – STX niveau A, B og C.
 • Handelsgymnasiet - HHX – Samfundsfag C, Samtidshistorie B, International Økonomi A + B.
 • Teknisk Gymnasium - HTX – Samfundsfag B og C samt HF – Kultur og samfundsgruppe. 

Hent undervisningsmaterialet her.

Tough Road 

Tough Road er en ”interaktiv event” til skoler, hvor omdrejningspunktet er det globale handelssystem. Kernen i Tough Road er et lærings- og rollespil, hvor deltagerne handler – og forhandler – med hinanden. Alle deltagere har en individuel rolle. Rollerne svarer grundlæggende til dem, man finder i den globale handel med kaffe. 

Læs mere om Tough Road her.

Fairtrade Uddannelser

Dit universitet, gymnasium eller efterskole kan blive en Fairtrade Uddannelse og være med til at forandre verden – en skoledag ad gangen. I Storbritannien går de i front med Fairtrade Uddannelser, hvor knap 2.500 skoler bærer titlen. Også hos vores naboer i Sverige har de succes med Fairtrade Uddannelser, hvor mere end 300 svenske skoler er med i "klubben". Herhjemme ser vi et stort potentiale i at inddrage Fairtrade i undervisningen, og vi arbejder på at få flere skoler med i kampen for fair handel. Lige nu bærer følgende skoler titlen som Fairtrade Uddannelse:

 • Haderslev Katedralskole 
 • Tietgen Handelsgymnasie
 • Haderslev Handelsskole
 • Københavns Åbne Gymnasium
 • Langkjær Gymnasium og HF
 • Nørre Gymnasium
 • Sønderborg Statsskole
 • Flakkebjerg Efterskole
 • Elsesminde Odense Produktions-Højskole
 • Brandbjerg Højskole
 • Vestjyllands Højskole 

Kriterier

Fairtrade Uddannelse er en titel, som uddannelsessteder tildeles ved opfyldelse af følgende seks kriterier: 

 • Fairtrade og global handelspolitik indgår som en del af undervisningen.
 • I skolens kantine kan man købe mindst tre Fairtrade-produkter.
 • På skolens lærerværelse drikkes og serveres der Fairtrade-kaffe og -te.
 • Der afholdes mindst to events årligt med fokus på Fairtrade.
 • Ønsket om at være en Fairtrade Uddannelse bakkes op af ledelsen, og der skal udpeges en fast kontaktperson.
 • Hvert år skal skolen bekræfte, at de stadig lever op til kriterierne og fortsat kan kalde sig en Fairtrade Uddannelse. 

Kontakt os og hør mere om, hvordan din uddannelse bliver en Fairtrade Uddannelse.