Fairtrade uddannelse

Alle uddannelsesinstitutioner i Danmark har mulighed for at blive en Fairtrade uddannelse. Som Fairtrade uddannelse er I med til at forandre verden og hjælpe bønder og arbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika. Her på siden kan I hente undervisningsmaterialer om råvarer og global handel. I kan også melde jer som Fairtrade Uddannelse og være med til at forandre verden – en skoledag ad gangen.

Undervisningsforløb 

Der findes en række undervisningsforløb, som I kan bruge til at komme tættere på vores råvarer og global handel. 

1. RETfærdigRET
RETfærdigRET er undervisningsmateriale, der omhandler Faitrade. Det er målrettet grundskolens undervisning i Madkundskab. Materialet er 100 procent netbaseret. Det består af faktuelt filmmateriale, elevopgaver og af grydeklare lærervejledninger. RETfærdigRET er anvendelsesorienteret undervisning, der lærer eleverne, hvordan deres forbrugsvalg påvirker bæredygtigt landbrug globalt. Materialet er gratis. 

Hent undervisningsmaterialet her.

2. Moderne slaveri i din kaffekop 
Kaffe er verdens anden mest populære drikkevare efter vand og den anden mest handlede vare i verden – lige efter olie. Men hvor meget ved vi om den kaffe, vi drikker? Undervisningsforløbet ‘Moderne slaveri i din kaffekop’ handler om, hvordan den kaffe, vi drikker hver morgen, bliver fremstillet i Brasilien og Guatemala. Du og din klasse vil gennem dette undervisningsforløb og gruppearbejde diskutere, hvad vores globale forbrug betyder for en bæredygtig udvikling.

Hent undervisningsmaterialet her.

3. Tomaternes lange vej til din pizza 
Dåsetomater er en af de mest solgte varer i de danske supermarkeder. 'Tomaternes lange vej til din pizza' er et undervisningsforløb, der handler om de mennesker, der plukker tomaterne til vores dåsetomater. Gennem madlavning, diskussioner og gruppearbejde vil du og din klasse få indsigt i fødevareproduktion, bæredygtighed og globalt forbrug.

Hent undervisningsmaterialet her.

4. Stop Slaveri 
Den danske slavehandel er ikke ligefrem det kapitel i historiebogen, vi som danskere er allermest stolt af. Og markeringen af 100-året for salget af Dansk Vestindien har skabt fornyet debat og diskussion om Danmarks historie, rolle og ansvar som slavenation. Arbejdermuseet har skabt et undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med genstande, dialog og gruppearbejde og kommer rundt om begreber og tematikker som menneskerettigheder, slavernes skæbne og oprør, trekantshandel og forbrug. Eleverne udfordres undervejs til både at forholde sig til og reflektere over fortidens slaveri og deres egen tid, hvor millioner af mennesker verden over stadig er fanget i slaveri – også I Danmark.

Forløbet varer 90 minutter og koster 500 kr. 

Læs mere om undervisningsforløbet her.

5. Den Globale Handelsplads 
En måde at indføre global handel som en del af undervisningen på kan ske med undervisningsmateriale fra Den Globale Handelsplads. Materialet på Den Globale Handelsplads er gratis, og omhandler handelsrelaterede udviklingsspørgsmål og udviklingsrelaterede handelsspørgsmål, hvortil den primære målgruppe er gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser. Materialerne har forskellige formater, herunder tekster, tabeller, film, spil, streamet video og links. Mange af materialerne indgår i et eller flere undervisningsforløb, der er indrettet efter kravene i samfundsfagsunderundervisningen på bestemte klassetrin/studieretninger. Forløbene er struktureret, så det fremgår hvilket konkret mål, undervisningsforløbet skal nå samt hvilke mål i Undervisningsministeriets læreplan, som forløbet kan bruges til at opfylde. 

På Den Globale Handelsplads er der udformet undervisningsforløb for følgende klassetrin og fag: 

 • Folkeskolens 8.-10. klasse.
 • Det almene gymnasium – STX niveau A, B og C.
 • Handelsgymnasiet - HHX – Samfundsfag C, Samtidshistorie B, International Økonomi A + B.
 • Teknisk Gymnasium - HTX – Samfundsfag B og C samt HF – Kultur og samfundsgruppe. 

Hent undervisningsmaterialet her.

6. Tough Road 
Tough Road er en ”interaktiv event” til skoler, hvor omdrejningspunktet er det globale handelssystem. Kernen i Tough Road er et lærings- og rollespil, hvor deltagerne handler – og forhandler – med hinanden. Alle deltagere har en individuel rolle. Rollerne svarer grundlæggende til dem, man finder i den globale handel med kaffe. 

Læs mere om Tough Road her.

Fairtrade Uddannelser

Dit universitet, gymnasium eller efterskole kan blive en Fairtrade Uddannelse og være med til at forandre verden – en skoledag ad gangen. I Storbritannien går de i front med Fairtrade Uddannelser, hvor knap 2.500 skoler bærer titlen. Også hos vores naboer i Sverige har de succes med Fairtrade Uddannelser, hvor mere end 300 svenske skoler er med i "klubben". Herhjemme ser vi et stort potentiale i at inddrage Fairtrade i undervisningen, og vi arbejder på at få flere skoler med i kampen for fair handel. Lige nu bærer følgende skoler titlen som Fairtrade Uddannelse:

 • Haderslev Katedralskole 
 • Tietgen Handelsgymnasie
 • Haderslev Handelsskole
 • Københavns Åbne Gymnasium
 • Nørre Gymnasium
 • Slagelse Gymnasium
 • Copenhagen Business School
 • Sønderborg Statsskole
 • Flakkebjerg Efterskole
 • Elsesminde Odense Produktions-Højskole
 • Brandbjerg Højskole
 • Vestjyllands Højskole

Kriterier

Fairtrade Uddannelse er en titel, som uddannelsessteder tildeles ved opfyldelse af følgende seks kriterier: 

 • Fairtrade og global handelspolitik indgår som en del af undervisningen. Fairtrade sender jer det materiale, I har brug for. 
 • I skolens kantine kan man købe mindst tre Fairtrade-produkter. Det kan f.eks. være kaffe, te og chokolade. 
 • På skolens lærerværelse drikkes og serveres der Fairtrade-kaffe og te. 
 • Der afholdes mindst to events årligt med fokus på Fairtrade. Fairtrade hjælper gerne med vidensmateriale, billeder og andre input. 
 • Ønsket om at være en Fairtrade Uddannelse bakkes op af ledelsen, og der skal udpeges en fast kontaktperson.
 • Hvert år skal skolen bekræfte, at de stadig lever op til kriterierne og fortsat kan kalde sig en Fairtrade Uddannelse. 

Find ud af mere om Fairtrade Uddannelserne på Facebook.

Kontakt os og hør mere om, hvordan din uddannelse bliver en Fairtrade Uddannelse.