24 marts, 2017

Mere ligestilling – mindre fattigdom

wsef
Af Redaktionen

Studier viser, at ligestilling mellem mænd og kvinder bidrager til udryddelse af fattigdom. I denne blog forklarer vi nærmere, hvad Fairtrade gør for at øge ligestilling og forbedre kvinders situation i nogle af verdens fattigste lande.

Man er udsat, når de mest basale behov som mad på bordet og tag over hovedet ikke er dækket. Hvis man oveni dette er kvinde, er man endnu mere udsat. Det skyldes gamle kønsroller og nedarvede traditioner.

Netop kvinderne er overrepræsenterede i fattigdomsstatistikken. Men til trods for de nedslående fakta, går udviklingen fremad. I 2016 søsatte Fairtrade en 4-årig ligestillings-strategi.
Her forklarer vi, hvorfor der er brug for sådan en. 

Fattige kvinder bliver ikke betalt for deres arbejde

Ja og nej. Færre kvinder end mænd har et arbejde. [1]
Det betyder dog ikke, at kvinder ikke arbejder. Tværtimod. Kvinder er underrepræsenterede i betalt arbejde, men overrepræsenterede i ubetalt arbejde. Det skyldes, at deres arbejde ikke bliver anerkendt som reelt arbejde, da det bliver udført i hjemmet eller i et andet familiemedlems navn. Mange kvinder har derfor ikke kontrol over deres eget liv og er afhængige af andre.

For at bryde denne afhængighed og beskytte kvinderne har Fairtrade fastsat nogle kriterier. Eksempelvis er det forbudt at bede om en graviditetstest ved en ansættelse, og der er totalt forbud mod diskrimination på arbejdspladsen.
Dertil bruger man ofte den Fairtrade-bonus, som følger med, til at forbedre adgangen til vand, medicin, børnepasning, transport af varer og endda køkkenredskaber. På den måde mindsker man den tid kvinderne bruger på husarbejde, så de bliver mere tid til lønnet arbejde, uddannelse og praktik.

Fattige kvinder har dårligere adgang til uddannelse

Alene det faktum bidrager til det ubetalte arbejde, kvinder udfører. Det har rod i de gamle kønsroller; Kvinderne arbejder i hjemmet, mændene arbejder og tjener penge uden for hjemmet. Derfor bliver drenge og mænd prioriteret først, når forældre skal vælge hvilke børn, de skal sende i skole.
For Fairtrade er uddannelse et centralt spørgsmål. Derfor gennemfører Fairtrade uddannelse i ligestilling og demokrati, blandt andet for at styrke mere lige vilkår mellem kvinder og mænd. I januar 2017 lancerede Fairtrade eksempelvis et projekt i Afrika ”Women’s School of Leadership” der sigter på at uddanne producenter og organisationer i lighed, menneskerettigheder og Fairtrades ligestillings-strategi.[4]

Usikre arbejdsforhold for fattige kvinder på fabrikker og plantager

Selv om de fleste, der arbejder på store fabrikker og plantager i fattige lande, gør det under usikre forhold, så er kvinderne de mest udsatte. De bliver oftere udsat for chikane og diskrimination på grund af det fastgroede kønsrollemønster. Fairtrade arbejder for kvindernes position på arbejdspladsen.
Siden 2014 har Fairtrade blandt andet drevet projektet ”Growing Women in Africa”[5], der har til hensigt at styrke kvindelige kaffebønder i Kenya. I marts 2016 udkom filmen “Growing Our Cocoa, Raising Our Voices”.[6] Den er lavet af en gruppe kvinder i det Fairtrade-certificerede kooperativ Ecookim fra Elfenbenskysten. 

Ligestilling kan være med til at udrydde fattigdom
Det handler ikke kun om kvinder, det handler også om mænd – og om at give bedre vilkår til mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Og det gør vi, når vi fremmer ligestillingen. Studier viser, at når løngabet mellem mænd og kvinder mindskes, reducerer man også antallet af underernærede. Lighed mellem kønnene formindsker altså fattigdom og sult. [7] Og det er værd at slå et slag for. Alt sammen med ét indkøb ad gangen.

Vi har mulighed for at modvirke udsatte kvinders vilkår og styrke deres situation i lande med udbredt fattigdom. Ved at købe Fairtrade-mærkede varer ved du, at de er produceret under forhold, der viser vejen og markerer lige rettigheder for alle.

[1] http://datatopics.worldbank.org/gender/topic/economic-opportunities
[2] http://datatopics.worldbank.org/gender/topic/education
[3] http://www.fairtradeafrica.net/news/press-releases/
[4] https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/
programmes/gender/1601-Fairtrade_Gender_Strategy-EN.pdf
[5] http://www.fairtrade.org.uk/en/media-centre/news/january-2015/
big-lottery-fund-helps-fairtrade-to-launch-women-in-coffee-project

[6] http://www.fairtradeafrica.net/news/press-releases/
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/
2015-Monitoring_and_Impact_Report_web.pdf
[7] http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e01.pdf
Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier