20 december, 2018

Idékatalog: 51 idéer til at arbejde med FN's Verdensmål gennem mærkeordninger

verdensmål
Af Fairtrade

Konferencen MÆRK VERDENSMÅLENE, afholdt den 5. december 2018, havde til formål at skabe konkrete idéer til, hvordan mærker kan understøtte virksomheder og offentlige institutioners arbejde med FN’s 17 Verdensmål.

Ved konferencen deltog mere end 200 aktører, der repræsenterede virksomheder, ngo’er, det offentlige, politiske organisationer og 21 internationale og nationale mærkeordninger.

Det er det debatterende samarbejde mellem deltagerne, der har udmøntet sig i dette katalogs 51 idéer. Idéerne er stort set uredigerede forslag. Der kan være enkelte, der er justeret for at få idéens formål tydeliggjort. Idéerne skal ikke betragtes som løsninger, men oplæg til yderligere diskussion, der kan føre til handling og målrettede initiativer. 
 
Idéerne er grupperet i fem temaer, som på hver sin måde giver anbefalinger til, hvordan man som virksomhed og organisation kan styrke sine indsatser i arbejdet med Verdensmålene, og hvordan mærkeordninger kan styrke deres relevant.

Download idékataloget her. 


Blog

Arkiv

Kategorier