12 juni, 2019

100 år senere: Kan vi sætte en stopper for børnearbejde?

Foto
Af Redaktionen

Verdensdagen mod børnearbejde er trods forpligtelser og engagement fra det internationale samfund stadig en dag, der har sin eksistensberettigelse. Læs her, hvordan Fairtrade tager fat om rødderne for at komme problematikken til livs.

I år fylder den internationale arbejdsorganisation International Labour Organisation (ILO) 100 år. Siden 1919 har beskyttelse af børn mod børnearbejde været en central del af ILO’s arbejde og der er sket mange fremskridt på området. Alligevel findes der stadig 152 millioner børnearbejdere i verden – 70 procent af dem arbejder i landbrugssektoren. Derfor kaster ILO endnu en gang lys over problematikken på Verdensdagen mod børnearbejde med temaet: ”Børn bør ikke arbejde i marker, men for deres drømme”.

Fairtrade arbejder for at forbedre arbejds- og levevilkårene for nogle af verdens fattigste bønder og arbejdere og derigennem skabe en mere fair og bæredygtig verden. En verden hvor børn ikke er tvunget til at arbejde under skadelige og farlige forhold. Børn har ret til at gå i skole. Med denne vision arbejder Fairtrade blandt andet for opfyldelsen af FN’s verdensmål nummer 8 – et mål der blandt andet indebærer at eliminere børnearbejde inden 2025.

Fra forpligtelse til konkret handling
Der findes mange årsager til, at børn arbejder. Dog er hovedårsagen stadigvæk økonomi. Så længe familier ikke kan tjene en leveløn for deres afgrøder og så længe den yngre generation ikke har anstændige beskæftigelsesmuligheder, vil verdensmålet om udryddelse af børnearbejde i 2025 fortsat være svært at opnå.

Derfor arbejder Fairtrade netop med hovedårsagen til børnearbejde; økonomi. Bønder og arbejdere skal kunne tjene en løn, de kan leve af, så de ikke er nødsaget til at sende deres børn i marken. Børnearbejde og tvunget arbejde har altid været strengt forbudt ifølge Fairtrades standarder. Men børnearbejde er et problem i mange af verdens fattige lande. Derfor kan standarderne ikke stå alene.

Siden 2009 har Fairtrade arbejdet tæt sammen med børn, NGO’er, virksomheder og lokale myndigheder for at løse problemet hele vejen rundt. Særligt fire hovedpointer står klart efter 10 år med denne indsats:

1. Det er ikke nok at forbyde børnearbejde
Temaet ”Børn bør ikke arbejde i marker, men for deres drømme” har helt klart sin berettigelse. Men skal vi problematikken til livs, er det vigtigt også at se ud over markerne. Fairtrades tilgang til problemet er derfor holistisk og omfatter hele lokalsamfund, hvor bønder, arbejdere og deres familier lever.
Udover at bønder og arbejdere tjener en minimumsindtægt, gør Fairtrade det muligt for plantager og kooperativer at tjene en ekstra sum penge kaldet Fairtrade-bonus. Denne bonus kan de blandt andet investere i skoler og skolebusser til gavn for lokalsamfundets børn.

2. Børnenes stemmer  
Omdrejningspunktet for Fairtrades tilgang til at komme problematikken til livs er børnene selv. Derfor har Fairtrade en rettighedsbaseret tilgang, der inkluderer børn fra identifikation af problemet, til hvordan det kan løses. Børnenes stemmer skal høres og de skal selv være med til at identificere og handle på problemet. Målet er proaktivt at identificere og handle på børnearbejde.

Tilgangen bliver testet i mere end 10 forskellige lande og går under navnet: Youth Inclusive Community Based Monitoring and Remediation (YICBMR) on Child Labour. Den indebærer blandt andet, at børn bliver fjernet fra farligt og skadeligt arbejde, at de får mulighed for at udvikle sig, samt at de fjernede børn ikke bliver erstattet med andre.

Desuden inkluderer YICBMR også en forebyggende indsats, hvor børn og unge er med til at designe projekter, der forbedrer deres velbefindende og udvikling; blandt andet i form af uddannelse.

3. Løsning kræver samarbejde
Det kræver samarbejde med de lokale myndigheder at sikre at børnene ikke arbejder under skadelige og usikre forhold. Hvis børnearbejde opdages i en Fairtrade-organisation er førsteprioritet at få beskyttet børnene. 

Men at fjerne børnene fra deres arbejde betyder ikke altid, at de er i sikkerhed. Og i nogle tilfælde søger de selv tilbage til arbejdet eller finder andre måder at tjene penge på for at sikre, at familien kan overleve.

Fairtrade er løbende i dialog med ILO, myndigheder og andre aktører i forsyningskæden for at fremme projekter i landbrugssektoren, for de børn, der er blevet fjernet fra farligt arbejde.
Projekter som disser giver viden om og forståelse for, hvilke alternative indtægtsgenererende projekter der passer bedst til dem.

4. Samarbejde på tværs af forsyningskæden
Fairtrade arbejder også med at forbinde virksomheder og producenter. På den måde kan virksomhederne bidrage til at mindske børnearbejde, der hvor de køber deres råvarer. 
En strategi, der har kastet både gode partnerskaber og resultater af sig – nu skal endnu flere bare følge trop.

Det gode valg for børnene
Ved at træffe etiske og bæredygtige valg i supermarkedet, kan vi alle bidrage til verdensmålet om at udrydde børnearbejde. Når du putter Fairtrade-mærkede varer i din indkøbskurv er du med til at skabe en mere fair verden for børn, hvor de ikke arbejder under skadelige og farlige forhold, men derimod har mulighed for og ret til at gå i skole. Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier