Ingrediensbaseret model (FSI)

Fairtrades ingrediensbaserede samarbejdsmodel (FSI) giver virksomheder mulighed for at fokusere på at indkøbe én – eller udvalgte – ingredienser på Fairtrade-vilkår. Dermed adskiller modellen sig fra Fairtrades klassiske produktbaserede model (All That Can Be, ATCB), hvor samtlige ingredienser, der kan være Fairtrade, skal være Fairtrade.  

Fokus på en eller udvalgte ingredienser

Fairtrade Sourced Ingredient (FSI) er en model for virksomheder, der ønsker at indkøbe en eller enkelte råvarer fra Fairtrade-kooperativer og -plantager, uden at alle ingredienserne i de færdige sammensatte produkter skal være certificerede. Modellen gælder alle Fairtrade-ingredienser undtagen kaffe og bananer. Denne model øger kooperativernes og plantagernes muligheder for at sælge deres afgrøder på Fairtrade-betingelser – og giver virksomheder flere muligheder for at indkøbe ingredienser på Fairtrade-vilkår. Alt sammen uden at gå på kompromis med de høje krav i Fairtrade-standarderne om at forbedre indkomsten og arbejdsvilkårene for bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande, som er essentielle for en mere fair fremtid.

'FSI udvider markedet, så endnu flere bønder og arbejdere kan sælge deres afgrøder på Fairtrade-vilkår. Samtidig får virksomheder en mere fleksibel måde at arbejde med Fairtrade på, alt imens der ikke laves om på de høje standarder, som Fairtrade stiller til kooperativer og plantager. FSI ændrer intet ved Fairtrades minimumspris og Fairtrade-bonus, men giver mulighed for at tænke Fairtrade ind i flere forretningsmodeller end tidligere. Jeg glæder mig derfor til at komme i gang med de nye samarbejdsmuligheder.'

- Andreas Hansen, produktchef, Fairtrade

Mærkning af produkter og anden kommunikation 

Virksomheder, der ønsker at mærke deres produkter med et FSI-mærke, køber Fairtrade ingredienser på samme vilkår, som når de køber ingredienser til et produkt mærket med ATCB-mærket. Mærket ligner det klassiske Fairtrade-mærke, men er hvidt de steder, hvor det klassiske mærke er sort. Eksempler på FSI-mærket er vist længere nede på siden. 

Ligeledes kan FSI-mærket og supplerende tekster benyttes alene på hjemmesider, salgsfremmende materiale og in-store, uden at man mærker sine produkter. 

Kontakt os for at få udleveret vores guidelines til anvendelse af mærket. 

Store virksomheder anvender modellen 

Internationale chokoladeproducenter, butikskæder og brands såsom Mars, Riegelein, COOP Schweiz, Lidl og Switcher har allerede engageret sig i denne model og køber i dag Fairtrade-kakao og Fairtrade-bomuld på disse vilkår. Herhjemme anvender bl.a. Sv. Michelsen Chokolade og Paradis denne model til at indkøbe deres kakao. 

'Gennem nogen tid har vi samarbejdet med Fairtrade om at skifte til en bæredygtig kakao til vores produktion af chokolade. Foruden en høj kvalitet af kakao kan vores kunder glæde sig over at hjælpe og understøtte de ofte mindre familiebrug, der lever af at dyrke vores kakao og sikre, at vi i fremtiden har bæredygtig kakao til chokoladen.' 

- Nicolas Dorff, tredje generation i Sv. Michelsen Chokolade 

Eksempler på FSI-mærker 

FSI-mærket viser, hvilken eller hvilke ingredienser der er handlet på Fairtrade-vilkår. Det kommer både i farver og i sort/hvid og ser sådan her ud: 

FSI kakao uden R farve    Cashews uden R
  

Fairtrade Sourcing Program (FSP)

Modellen blev oprindeligt introduceret under navnet Fairtrade Sourcing Program (FSP), men i 2018 blev modellen justeret og skiftede i den forbindelse navn til Fairtrade Sourced Ingredint (FSI). Mærket blev desuden justeret og udvidet til at gælde samtlige Fairtrade-ingredienser undtagen bananer og kaffe. Du kan dog støde på FSP-mærket i handlen de næste par år, fordi virksomheder har en to-årig periode til at udfase det gamle mærke og indfase det nye. 

FSP-mærket ser sådan her ud:  

bomuld

Produktbaseret model (ATCB) 

De fleste virksomheder, der får Fairtrade-mærket på deres produkter, samarbejder med os ud fra en anden model end via den ingrediensbaserede model; nemlig via vores klassiske produktbaseret model om, at alle de ingredienser i produktet, der kan være Fairtrade-certificerede, skal være Fairtrade-certificerede. Læs mere om den produktbaserede model her

To måder at samarbejde med Fairtrade på

#1: Produktbaseret model: All That Can be (ATCB) 

  1. Anvendes, når samtlige ingredienser i et produkt, der kan købes på Fairtrade-vilkår, bliver købt på Fairtrade-vilkår
  2. Minimum 20% af slutproduktet skal være Fairtrade
  3. Ingredienserne kan anvendes i mono eller sammensatte produkter 
  4. Slut-produkter bærer det klassiske Fairtrade-mærke på sort baggrund 

#2: Ingrediensbaseret model: Fairtrade sourced ingrediens (FSI) 

  1. Anvendes, når en virksomhed ønsker at fokusere på at købe én – eller udvalgte – ingredienser på Fairtrade-vilkår
  2. Ingredienserne anvendes i et sammensat produkt med ikke Fairtrade-certificerede ingredienser
  3. Slut-produkter bærer det hvide FSI-mærket, som angiver hvilke ingredienser, der er Fairtrade

For henvendelser - venligst kontakt: 

Tobias Nag 
Product Manager
tobias@fairtrade-maerket.dk
27 89 70 88 

Andreas Hansen
Souschef og produktchef 
andreas@fairtrade-maerket.dk 
31 68 28 50 

FSI-mærket viser, hvilken eller hvilke ingredienser der er handlet på Fairtrade-vilkår. Her kan du se et par eksempler: