31/3 - 31/6 - Stop slaveri! Fairtrade på Arbejdermuseet


stop_slaver

Event & kampagne

Arbejdermuseet markerer med udstillingen ”Stop slaveri!”, at det i 2017 er 100 år siden, Danmark solgte Dansk Vestindien til USA. Udstillingen sætter lys på både historisk og nutidigt slaveri. Slaveri blev nemlig ikke udryddet med det historiske pennestrøg. Faldende priser på handelsvarer fra især verdens fattigste lande fastholder bønder og arbejdere i slaveforhold også i dag.

Fairtrade deltager i udstillingens tre første måneder for at gøre opmærksom på arbejdet med at dæmme op for det nutidige slaveri, som finder sted. Fairtrade sætter spot på forbrugerens rolle i den store handelskæde fra bondens marker til danskernes middagsbord.

Læs mere om udstillingen her